dr inż. Piotr F. Borowski

Działalność naukowa i organizacyjna